ครูเข้าเช๊คเวลาเรียน
ระบบตัดคะแนน
 
 
 
   
 


 
  อัพเดทระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลพร้อมแสดงข้อมูลการขาดเรียนและการตัดคะแนนพฤติกรรม 17 มิถุนายน 2562  
     
  ปรับปรุงระบบรายงานผล ค้นหาย้อนหลัง พิมพ์รายงาน 17 มิถุนายน 2562  
   
  เริ่มใช้งานระบบเช็คชื่อ 17 มิถุนายน 2562  
   
  คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ  

พัฒนาโปรแกรมโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สพม.6

ขอบคุณต้นแบบระบบจากโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com