ครูเข้าเช๊คเวลาเรียน
ระบบตัดคะแนน
 
 
 
   
 


 
  ระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลพร้อมแสดงข้อมูลการขาดเรียนและการตัดคะแนนพฤติกรรม โดยป้อนข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียน  
     
  ปรับปรุงระบบรายงานผล ค้นหาย้อนหลัง พิมพ์รายงาน เดือน มิถุนายน 2562  
   
  เริ่มใช้งานระบบเช็คชื่อ 24 มิถุนายน 2562  
   
  คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ  

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ขอบคุณระบบต้นแบบจาก โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com